https://emile.nu/emilelab/vlogout/_29___1_NL_1
Terug naar alle projecten

VlogOut

Zorgen delen is nog nooit zo leuk geweest!
VlogOut

Met dit project willen we bij Emile Thuiszorg de tijd die besteed wordt aan rapporteren en registreren verminderen terwijl we tegelijkertijd de samenwerking binnen de wijkteams verbeteren. Wij denken dit met VlogOut te bereiken.

VlogOut is een mobiele app waarmee je met één simpele actie binnen 60 seconden na je dienst rapporteert middels een korte vlog. Deze vlog wordt gedeeld binnen je wijkteam, waardoor je collega’s direct op de hoogte zijn van de ontwikkelingen bij de client. Doordat je met een vlog meer kan overbrengen dan alleen tekst verwachten we dat teamleden elkaar beter leren kennen en het werkplezier vergroot. Dit zal de samenwerking binnen de wijk en de zorg voor de client verbeteren. Dit project start met een pilot waarin Team Zuid-75 VlogOut zal gebruiken in de praktijk. Als deze pilot succesvol verloopt, zal gekeken worden naar vervolgstappen met als doel om VlogOut binnen de hele organisatie te implementeren.

Met dit project zijn we in de prijzen gevallen! We hebben een eervolle vermelding ontvangen van de HR Zorg Award. Meer informatie vind je in het magazine van FWG.

Mirre, 24 jaar

Logo VlogOut