https://emile.nu/hulp-zorg/corona-maatregelen

Amersfoort, 30-03-2020

Beste cliënten en familie, 

Via deze weg willen wij u graag op de hoogte brengen van de maatregelen die wij binnen Emile Thuiszorg nemen om u en onze hulpverleners te beschermen tegen het coronavirus. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en houden deze informatievoorziening nauwlettend in de gaten. 

Misschien heeft u afgelopen weken al gemerkt dat we een aantal dingen anders doen. Bijvoorbeeld dat we geen handen meer schudden, vaker onze handen wassen en meer afstand houden. Omdat onze meeste hulpverleners niet opgeleid zijn tot specialistisch zorgpersoneel, hebben wij extra maatregelen genomen. 

Bij het hanteren van deze extra maatregelen staat uw veiligheid en die van andere cliënten ten alle tijden voorop. Om u een duidelijk beeld te geven, hieronder een opsomming:

 • Voordat uw hulpverlener aan het werk gaat, kijkt hij/zij naar de eigen gezondheid. Als er sprake is van lichte klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts zal hij/zij niet meer gaan werken. Hierin wijken wij af van de richtlijn van het RIVM voor zorgverleners om pas bij lichte klachten in combinatie met koorts niet te gaan werken. Dit omdat wij uw veiligheid het belangrijkst vinden en voldoende capaciteit hebben om alsnog bij u langs te kunnen komen.
   
 • Uw hulpverlener zal niet komen werken als een van zijn/haar huisgenoten koorts heeft. Hierin volgen we de maatregel van de overheid om binnen te blijven, als iemand in het huishouden koorts heeft. In dit geval zal er alsnog een vervangende hulpverlener bij u langs kunnen komen. 
   
 • Voordat wij bij u langskomen, zal uw hulpverlener telefonisch contact opnemen om te vragen of u klachten ervaart. Als u lichte klachten ervaart (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) komen wij niet meer bij u langs. Wij zullen samen met u op zoek gaan naar een oplossing voor
  de ondersteuning die u nodig heeft.
   
 • Omdat wij alleen langskomen als de hulpverlener en uzelf beiden geen klachten hebben, maken wij geen gebruik van extra beschermende materialen zoals mondkapjes. Als we u helpen met persoonlijke verzorging zullen wij wel gebruik maken van handschoenen. 

Als uw hulpverlener bij u thuis is, zal deze ook dan een aantal extra maatregelen nemen:

 • We houden bij de diensten, waar mogelijk, 1,5 meter afstand. In sommige gevallen zal dit niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer wij u helpen met persoonlijke verzorging. 
   
 • We wassen extra vaak en extra grondig onze handen, in elk geval bij binnenkomst, bij vertrek en waar nodig tussendoor. Onze vraag aan u is om voldoende handzeep in huis te hebben. 
   
 • We maken contactpunten, zoals deurklinken en lichtknopjes, extra schoon. Dit zullen we zowel aan het begin als eind van de dienst doen. We willen we u daarom vragen om voldoende bleek en/of alcohol in huis te hebben om te kunnen desinfecteren. 

Ook buiten het werk bij u als cliënt om, beperken wij het sociale contact zo veel mogelijk. Zo vinden de nodige overleggen en opleiding digitaal plaats. We volgen de ontwikkelingen en de adviezen van zowel het RIVM als de GGD op de voet en zullen onze maatregelen aanscherpen indien dit nodig is. 

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u altijd bij uw vaste hulpverlener terecht. 

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode en hopen u zo goed en veilig mogelijk te kunnen blijven helpen. 

Hartelijke groet, 
Emile Thuiszorg 

Wilt u meer lezen over de toepassing van de maatregelen? Hier vindt u de resultaten van onze steekproef waarin wij gemeten hebben hoe veilig en hygiënisch we in de praktijk te werk gaan.