https://emile.nu/hulp-zorg/corona-maatregelen

Amersfoort, 28-09-2020

Beste cliënten en naasten, 

Via deze weg willen wij u graag op de hoogte brengen van de maatregelen die wij binnen Emile Thuiszorg nemen om u en onze hulpverleners te beschermen tegen het coronavirus. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en houden deze informatievoorziening nauwlettend in de gaten. 

Geen handen schudden en afstand houden is al het ‘nieuwe normaal’ van vandaag. Sinds de eerste versie van ons Corona beleid vanaf maart, voelen wij ons genoodzaakt om deze aan te passen. Dit komt door het stijgende aantal besmettingen in voornamelijk de grote steden en onder jongeren. Omdat over het algemeen alle werknemers van Emile Thuiszorg in deze leeftijdscategorie vallen, vinden we het belangrijk om hier extra aandacht aan te besteden. Bovendien heeft het RIVM haar mening ook bijgesteld over het gebruik van mondkapjes. Dit allemaal samen heeft ons tot een aangepast Corona beleid gebracht. 

Bij het hanteren van deze extra maatregelen staat uw veiligheid en die van andere cliënten ten allen tijden voorop. Om u een duidelijk beeld te geven, volgen hieronder de nieuwe maatregelen:

 • Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan en het zekere voor het onzekere te nemen, zal vanaf nu uw hulpverlener voor binnenkomst een mondkapje op doen en deze tijdens het werk ophouden.  Hiernaast wordt het u ook aangeraden om een mondkapje te dragen terwijl uw hulpverlener in huis is. Dit is ter extra beveiliging van uw gezondheid, maar ook voor die van uw hulpverlener.          
   
 • Ventileren en luchten helpen om de overdracht van het coronavirus te beperken, daarom zal uw hulpverlener 15 minuten voor vertrek uw huis laten ventileren. Je kunt ventileren door ramen en deuren op een kier te zetten of ramen en deuren wijd tegen elkaar open te zetten. 

Naast deze aanpassingen, gelden nog steeds de al eerder geïmplementeerde maatregelen zoals hieronder beschreven:

 • Voordat uw hulpverlener aan het werk gaat, kijkt hij/zij naar de eigen gezondheid. Als er sprake is van lichte klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts zal hij/zij niet meer gaan werken. Hierin wijken wij af van de richtlijn van het RIVM voor zorgverleners om pas bij lichte klachten in combinatie met koorts niet te gaan werken. Dit omdat wij uw veiligheid het belangrijkst vinden en voldoende capaciteit hebben om alsnog bij u langs te kunnen komen. 
   
 • Uw hulpverlener zal niet komen werken als een van zijn/haar huisgenoten koorts heeft. Hierin volgen we de maatregel van de overheid om binnen te blijven, als iemand in het huishouden koorts heeft. In dit geval zal er alsnog een vervangende hulpverlener bij u langs kunnen komen.   
   
 • Voordat wij bij u langskomen, zal uw hulpverlener contact opnemen om te vragen of u klachten ervaart. Als u lichte klachten ervaart (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) komen wij niet bij u langs. Uw hulpverlener gaat samen met u op zoek naar een oplossing voor de ondersteuning die u nodig heeft.  
   
 • We houden bij de diensten, waar mogelijk, 1,5 meter afstand. In sommige gevallen zal dit niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer wij u helpen met persoonlijke verzorging. 
   
 • We wassen extra vaak en extra grondig onze handen, in elk geval bij binnenkomst, bij vertrek en waar nodig tussendoor. Onze vraag aan u is om voldoende handzeep in huis te hebben.            
   
 • We maken contactpunten, zoals deurklinken en lichtknopjes, extra schoon. Dit zullen we zowel aan het begin als eind van de dienst doen. We willen we u daarom vragen om voldoende bleek en/of alcohol in huis te hebben om te kunnen desinfecteren.
   

Ook buiten het werk bij u als cliënt om, beperken wij het sociale contact zo veel mogelijk. Zo vinden de alle nodige overleggen en opleiding digitaal plaats. We volgen de ontwikkelingen en de adviezen van zowel het RIVM als de GGD op de voet en zullen onze maatregelen aanscherpen indien dit nodig is. 

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u altijd bij uw vaste hulpverlener terecht. 

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode en hopen u zo goed en veilig mogelijk te kunnen blijven helpen.     

Hartelijke groet,        

Emile Thuiszorg 

Wilt u meer lezen over de toepassing van de maatregelen? Hier vindt u de resultaten van onze steekproef waarin wij gemeten hebben hoe veilig en hygiënisch we in de praktijk te werk gaan. 


 

FAQ
 

Voorafgaand aan de dienst
 

Ik heb klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts en/of benauwdheid. Wat moet ik doen?

Neem contact op met de GGD of uw huisarts om dit te bespreken en eventueel voor een Corona test. Neem ook contact op met uw Emiler als jullie een afspraak hebben staan. Als u klachten heeft, kan uw Emiler niet langskomen. Omdat binnen Emile we niet zijn opgeleid om bij een cliënt te werken die een besmettelijk virus heeft, vinden wij het onveilig om de zorg voort te zetten op het moment dat er het risico is dat een cliënt besmet is. Er zal samen gekeken worden naar een andere oplossing.
 

Onafhankelijk van de uitslag van de test, of deze dus negatief of positief is, komt uw Emiler pas weer langs nadat u 24 uur klachtenvrij bent. Dit is om te voorkomen dat u nog in de incubatietijd zit, waardoor de testuitslag nog negatief is maar de lichte klachten toch corona-klachten zijn.
 

Ik heb contact gehad met iemand die positief is getest op corona. Wat moet ik doen?

U heeft verschillende soorten contacten: nauwe contacten en overige contacten. Nauwe contacten zijn mensen waarmee je langer dan een kwartier contact hebt gehad op minder dan 1,5 meter afstand. Of mensen met wie je korter dan een kwartier contact hebt gehad, maar met een hoog risico, zoals mensen met wie je hebt gezoend. Overige contacten zijn mensen waarmee je langer dan een kwartier op meer dan 1,5 meter in dezelfde ruimte was.
 

Het advies is om bij iemand met wie je nauw contact hebt gehad 10 dagen in thuisquarantaine te gaan en op het moment dat je klachten krijgt, je te laten testen. Je kan weer gaan werken op het moment dat je geen klachten hebt en de thuisquarantaine periode voorbij is.
 

Bij overige contacten is het advies om goed in de gaten te houden of je klachten krijgt en om zoveel mogelijk afstand te houden en de hygiënemaatregelen toe te passen. Ben je in contact geweest met een positief getest, overig contact? Overleg met de GGD, uw huisarts en Emiler wat verstandig is om te doen.
 

Ik heb te maken met een coronasituatie die hierboven niet genoemd is. Wat moet ik doen?

Het kan voorkomen dat u zich in een situatie bevindt waar geen eenduidig antwoord op is. Voor zo’n coronadilemma is het belangrijk om samen met de GGD te bellen en te overleggen met uw Emiler, zodat jullie kunnen kijken naar een oplossing waar jullie je allebei veilig bij voelen.

Ik wil tijdelijk geen zorg meer ontvangen. Wat moet ik doen?

Het is heel erg begrijpelijk dat u extra voorzichtig bent en probeert uw sociale interacties te minimaliseren. Zoals eerder gezegd is de gezondheid en de veiligheid van onze cliënten het belangrijkste aandachtspunt. Echter kan het stoppen van de zorg ook impact hebben op uw gezondheid en veiligheid. U ontvangt natuurlijk om een bepaalde reden onze zorg, daarom is het waarschijnlijk niet wenselijk voor uw gezondheid en veiligheid om geen of minder zorg te ontvangen.
 

We willen u daarom vragen om dit met uw Emiler te bespreken. Welke ondersteuning valt er weg als we niet langskomen? Kan deze op een andere manier ondervangen worden? Door dit gesprek kan er wellicht een middenweg gevonden worden waardoor wij u alsnog kunnen ondersteunen. 

Tijdens de dienst
 

Aan welke maatregelen moet ik mij houden tijdens de dienst?

 • Ten alle tijden is het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden met anderen. Zo ook bij u thuis met uw Emiler. 
 • Wij vragen u om bleek en of alcohol in huis te halen, zodat uw Emiler extra hygiënisch te werk kan gaan. 
 • 15 minuten voor het einde van de dienst, moet uw huis worden geventileerd. Dit kan door een raam open te zetten.
   

Moet ik ook een mondkapje op?

Dit hoeft niet, maar wordt wel geadviseerd. Uw Emiler beschermt u voornamelijk door het dragen van een mondkapje. Dit verkleint het risico op besmetten, maar voorkomt niet dat hij of zij besmet kan raken. Door ook een mondkapje te dragen, beschermt u ook uw Emiler.
 

Waarom draagt mijn Emiler geen handschoenen?

Ons beleid stelt het dragen van handschoenen niet verplicht. Omdat het veiliger is om je handen regelmatig te wassen tijdens de dienst. 
 

Ik wil dat mijn Emiler handschoenen gebruikt.

Dit kunt u uiteraard met uw Emiler bespreken. Alsnog gelden alle andere maatregelen nog steeds als uw Emiler handschoenen draagt. Mocht u graag willen dat uw Emiler met handschoenen werkt, dan vragen we aan u om dezen ook aan te schaffen.
 

Ik ontvang ook zorg van wijkverpleging, zijn jullie maatregelen met hen afgestemd?

Ja, de mentor van elke wijk heeft contact met de wijkverpleging en zij zijn op de hoogte van onze maatregelen. Zij zijn het bijvoorbeeld met ons eens dat het verstandig is dat wij geen zorg leveren op het moment dat een cliënt klachten vertoont en zij nemen de zorg dan van ons over.
 

Algemene punten
 

Mijn Emiler heeft vervanging geregeld voor zijn of haar dienst, is dit verstandig?

Wij streven ernaar om het aantal verschillende sociale contacten van onze cliënten zo klein mogelijk te houden. Daarom proberen wij allereerst of iemand die al bij u komt of is geweest, de dienst over kan overnemen. Stel dit mocht niet lukken, dan kunt u ervan uitgaan dat een nieuwe invaller zich ook houdt aan alle maatregelen om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Mocht u geen invaller willen, dan kunt u contact opnemen met uw Emiler of invaller en samen kijken naar wat er nog meer mogelijk is.
 

Mijn Emiler werkt bij meerdere cliënten, is dit een extra risico? 

Nee. Met alle genomen maatregelen wordt het risico op besmetting ingeperkt zodat uw Emiler veilig langs kan gaan bij al zijn of haar cliënten. Daarnaast gebruiken we bij elke dienst een schoon mondkapje en herhalen we alle hygiënische maatregelen.
 

Ik heb PBG, heeft dit gevolgen voor mij? 

Wanneer u via PGB zorg van ons ontvangt, is het verstandig om van tevoren met uw Emiler en de mentor van het desbetreffende team een plan te ontwikkelen wanneer u Corona (klachten) krijgt. Want op dat moment kunnen wij niet meer langskomen voor zorg.

Ik ontvang geen of op een andere manier zorg. Moet ik mijn eigen bijdrage stopzetten?

De minister van Volksgezondheid heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met Corona. Hij beslist op een later tijdstip wanneer de inning van de eigen bijdrage weer wordt opgestart. De gemeente Amsterdam heeft hierbij laten weten dat het CAK de cliënten zelf zal inlichten over dit besluit. We kunnen er vanuit gaan dat dit voor alle steden waarin wij werken door het CAK gedaan wordt. Via de website van het CAK (hetcak.nl) kun je hierover meer informatie terugvinden