We stellen het erg op prijs als u met ons mee wilt denken. Uw suggesties en klachten, hoe klein ook, helpen onze kwaliteit te controleren en/of te verbeteren. Als wij uw wensen kennen, dan kunnen wij u betere thuiszorg bieden

Als u niet tevreden bent over de zorgverlening van uw wijkverpleeghulp kunt u dit bespreken met uw wijkverpleeghulp zelf of de desbetreffende mentor. Zij zullen in overleg met u proberen een oplossing voor het probleem te vinden. Kunt u dit niet bespreken met uw wijkverpleeghulp of mentor? Dan kunt u het klachtenformulier hier downloaden en opsturen naar het kantoor van Emile Thuiszorg.

Klachtenreglement

In het klachtenreglement wordt uitvoerig beschreven hoe Emile Thuiszorg met klachten omgaat. Hierin staat onder andere wat u kunt doen mocht u niet tevreden zijn met de klachtenafhandeling van Emile Thuiszorg. U kunt het klachtenreglement opvragen bij uw wijkverpleeghulp. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u via het algemene nummer van Emile Thuiszorg contact opnemen.

Download het klachtenformulier