https://emile.nu/labproject-de-meet-spreek-verbeter-beweging-bij-en-met-de-client/l175c1

EmileLab

Een selectie van lab projecten waar we trots op zijn

Emile Thuiszorg onderzoekt continu hoe zorg beter kan. De plek waar we dit mogelijk maken noemen we het EmileLab. Hier ontwikkelen en realiseren wij oplossingen voor vraagstukken in de zorg met het talent dat we in huis hebben of in samenwerking met andere instanties. Voor studenten is het EmileLab de plék om initiatief te nemen en de zorg te verbeteren en op deze manier aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken.

ZELF MEEWERKEn?   of   IN ONS CLIËNTENPANEL?

Terug naar alle projecten

Labproject: de meet-spreek-verbeter beweging bij en mét de cliënt

De oproep uit het rapport "blijk van vertrouwen: anders verantwoorden voor goede zorg" beantwoorden, door onze zorg te verantwoorden bij de cliënt thuis.
Labproject: de meet-spreek-verbeter beweging bij en mét de cliënt

Emile thuiszorg staat voor een holistische benadering van de cliënt, het breed in kaart brengen van de zorgvraag en het bijdrage aan de gezondheid van onze cliënten. Om die reden zijn we als eerste thuiszorgorganisatie in 2015 gestart met het gebruiken van het instrument Positieve Gezondheid. Sindsdien is de werkwijze rondom Positieve Gezondheid continue in ontwikkeling, zo ook in dit project. Het doel van het gebruiken van Positieve Gezondheid is de focus op veerkracht, wat iemand nog wel kan, waar iemand energie in wilt steken en het verbeteren van de gezondheid. En dat kunnen we nog beter doen dan we nu al doen.

Daarnaast is ons doel om verantwoording over de kwaliteit van zorg niet op kantoor te laten plaatsvinden maar bij de cliënt thuis, aan de cliënt. Daarom werken we met de ‘goede zorgvraag’. Maar hoe kun je verantwoorden bij de cliënt, aan de cliënt, als de cliënt geen onderdeel is van het gesprek? Daarom willen we in dit project een methodiek ontwikkelen waarin het gesprek met de cliënt over positieve gezondheid ingezet kan worden om de kwaliteit van zorg te verantwoorden, door in het ritme van de seizoenen met de cliënt het gesprek te voeren over de ontwikkeling van diens positieve gezondheid.

Lijkt het jou leuk om mee te doen aan dit labproject? Meld je dan hier aan