https://emile.nu/labproject-de-taalvereniging/l110c1

EmileLab

Een selectie van lab projecten waar we trots op zijn

Emile Thuiszorg onderzoekt continu hoe zorg beter kan. De plek waar we dit mogelijk maken noemen we het EmileLab. Hier ontwikkelen en realiseren wij oplossingen voor vraagstukken in de zorg met het talent dat we in huis hebben of in samenwerking met andere instanties. Voor studenten is het EmileLab de plék om initiatief te nemen en de zorg te verbeteren en op deze manier aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken.

ZELF MEEWERKEn?   of   IN ONS CLIËNTENPANEL?

Terug naar alle projecten

Labproject: de Taalvereniging

Ouderen helpen nieuwe vriendschappen te laten sluiten met buurtgenoten terwijl ze ondertussen hun Nederlands opfrissen
Labproject: de Taalvereniging

Herken je dat gevoel? Van die steen in je maag als vertrekt bij je cliënt en je weet dat jij waarschijnlijk het enige lichtpuntje was in zijn week? Meer dan helft van de 55-plussers is eenzaam (bron Ouderenfonds). Mijn naam is Josefien en ik werk al meer dan drie jaar bij Emile. Eenzaamheid onder ouderen is een onderwerp dat me aan het hart gaat en ik de laatste jaren veel zie bij mijn cliënten maar ook vanuit mijn achtergrond in de fysiotherapie. Hier wil ik iets aan doen en daarom ben ik vanuit Emile Thuiszorg samen met Arwen van het Kohnstamm Instituut de Taalvereniging gestart. Hierbij willen we ouderen helpen die behoefte hebben aan nieuwe sociale contacten bij hun in de buurt én die het leuk vinden om zich op intellectueelvlak te prikkelen met de Nederlandse taal. Daarnaast willen we door middel van onderzoek data te verkrijgen welk effect ons initiatief op deze Amsterdammers heeft. Daarom organiseert de Taalverenging vanaf oktober twaalf wekelijkse bijeenkomsten in Amsterdam Oost waar ouderen met elkaar in gesprek gaan rondom het thema de Nederlandse taal. Onder leiding van een professionele trainer en Emile trainer gaan ouderen activiteiten doen zoals bijvoorbeeld het schrijven van een nieuwsbericht over hun leven of het bespreken van gedichten. Het doel hiervan is dat dit ouderen nieuwe vriendschappen kunnen sluiten met buurtgenoten terwijl ze ondertussen hun Nederlandse taal weer opfrissen waardoor dit bijdraagt aan een Leven Lang Leven! 

Josefien, 25 jaar

PS: Denk jij nu, ik herken dit verhaal en ik ken nog iemand die het leuk zou vinden om hier aan mee te doen, schroom dan vooral niet om me contact met me op te nemen via detaalvereniging@emile.nu