https://emile.nu/labproject-evaluatie/l12c1

EmileLab

Een selectie van lab projecten waar we trots op zijn

Emile Thuiszorg onderzoekt continu hoe zorg beter kan. De plek waar we dit mogelijk maken noemen we het EmileLab. Hier ontwikkelen en realiseren wij oplossingen voor vraagstukken in de zorg met het talent dat we in huis hebben of in samenwerking met andere instanties. Voor studenten is het EmileLab de plék om initiatief te nemen en de zorg te verbeteren en op deze manier aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken.

ZELF MEEWERKEn?   of   IN ONS CLIËNTENPANEL?

Terug naar alle projecten

Labproject: evaluatie

Zoeken naar de beste manier om samen met de client op een brede manier de zorg te evalueren
Labproject: evaluatie
Dit labproject heeft gelopen t/m 30-9-2019

Bij Emile vinden we het belangrijk dan meer te leveren dan alleen een bepaalde dienstsoort zoals huishouden of persoonlijke verzorging. Wij leveren namelijk zorg en dat is een breed begrip. Daarom zijn wij begonnen met werken aan de hand van positieve gezondheid. Voor meer informatie: http://www.allesisgezondheid.nl/content/positieve-gezondheid. Op basis van deze positieve gezondheid worden doelen opgesteld waar u samen met uw Emiler aan werkt. Bij project Evaluatie zoeken we naar de juiste manier om zowel de doelen als de zorg te evalueren. Dit wordt gedaan door de huidige evaluatie te bekijken en te analyseren en hem vervolgens de verbeteren. We doen dit met een groepje van 4 enthousiaste Emilers. Mijn naam is Femke, ik ben voorzitter van dit project en daarnaast mentor van team Zuidas. Ik werk samen met chef-Academile Lieke uit team Noord, wijkverpleeghulp Kanysha uit team Zuidas en wijkverpleeghulp Mirre uit team Zuid 75.

Femke, 21 jaar.