https://emile.nu/labproject-interne-communicatie/l56c1

EmileLab

Een selectie van lab projecten waar we trots op zijn

Emile Thuiszorg onderzoekt continu hoe zorg beter kan. De plek waar we dit mogelijk maken noemen we het EmileLab. Hier ontwikkelen en realiseren wij oplossingen voor vraagstukken in de zorg met het talent dat we in huis hebben of in samenwerking met andere instanties. Voor studenten is het EmileLab de plék om initiatief te nemen en de zorg te verbeteren en op deze manier aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken.

ZELF MEEWERKEn?   of   IN ONS CLIËNTENPANEL?

Terug naar alle projecten

Labproject: interne communicatie

Het ontwerpen van een overzichtelijk medium voor communicatie en het vinden van informatie.
Labproject: interne communicatie
Dit labproject heeft gelopen t/m 1-1-2019

Emile is een horizontaal vormgegeven organisatie waarbij het lijntje tussen wijkverpleeghulp en ‘hogerop’ direct loopt. Zo wordt beroep gedaan op de autonomie en de individuele kwaliteiten van alle werknemers. Goede communicatie tussen Emilers onderling is daarom van cruciaal belang. 

Door een wildgroei aan communicatiekanalen is een aantal uitdagingen ontstaan: zo werd het lastig de juiste mensen te bereiken voor bijvoorbeeld vervanging en zijn veranderingen binnen de organisatie of - nog groter - de zorg lastig zó te communiceren dat iedereen op de hoogte is. Het doel van dit labproject is om een overzichtelijk medium te ontwerpen voor communicatie en het vinden van informatie.

Samen met Naomi van Es (team Oud-Oost 91/92 en support), Vera van Esch (Zuid 71 en support), Tijmen van Beek (team Oud-Oost 91/92), Rosaly Studulski (team Zuid 75) en Esther Haseleger (team Zuid 71) komen wij wekelijks bij elkaar om 1) te inventariseren welke informatiestromen en kanalen er worden gebruikt binnen Emile, 2) hoe de reeds opgedane kennis kan worden behouden, 3) hoe communicatie onderling efficiënt kan worden vormgegeven en tot slot 4) op welke manier deze zaken in een overzichtelijk, future proof medium kan worden gegoten dat rekening houdt met de privacy van ons en onze cliënten. 

Jonathan Al, 24 (team Rivierenbuurt)