Wij gebruiken privacy cookies

Om onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Wij maken geen gebruik van tracking cookies. 

Sluiten
https://emile.nu/labproject-uitgerust-voor-intense-hulp-en-zorg/l82c1
Winkelmandje

EmileLab

Een selectie van lab projecten waar we trots op zijn

Emile Thuiszorg onderzoekt continu hoe zorg beter kan. De plek waar we dit mogelijk maken noemen we het EmileLab. Hier ontwikkelen en realiseren wij oplossingen voor vraagstukken in de zorg met het talent dat we in huis hebben of in samenwerking met andere instanties. Voor studenten is het EmileLab de plék om initiatief te nemen en de zorg te verbeteren en op deze manier aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken.

ZELF MEEWERKEn?   of   IN ONS CLIËNTENPANEL?

Terug naar alle projecten

Labproject: uitgerust voor intense hulp en zorg

Het verbeteren van de kwaliteit van intense hulp en zorg
Labproject: uitgerust voor intense hulp en zorg
Dit labproject heeft gelopen t/m 13-12-2019

Begeleidingsdiensten, persoonlijke verzorgingsdiensten, en alle andere diensten die het uiterste van ons vragen, zijn diensten die meer betekenis aan ons werk geven, verbindend zijn, en vaak leiden tot zelfontwikkeling en motivatie. Het zijn deze diensten waar kansen voor (gezamenlijke) groei en verbinding liggen. Alle situaties waarin beroep wordt gedaan op de kwaliteiten, aandacht, en betrouwbaarheid van de Emiler, noemen wij ‘intense hulp en zorg'. Je kunt denken aan zorg bij cliënten met ALS, dementie, of bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek, maar kunt ook denken aan situaties waarin meer gevraagd wordt van de Emiler door moeilijke situaties die kunnen ontstaan, of een grote afhankelijkheid van de cliënt.


We hebben binnen Emile flexibele, intelligente, gemotiveerde, en enthousiaste hulpverleners met kennis vanuit verschillende opleidingen. Hierdoor kunnen wij de toewijding, aandacht, en betrouwbaarheid die nodig zijn bij intense hulp als geen andere zo op maat bieden. Dit is vaak de reden waarom cliënten bij ons in zorg komen, waar de cliënt behoefte aan heeft, op kan bouwen, en wat zo’n grote betekenis voor de cliënt en zijn/haar direct omgeving kan hebben. De flexibiliteit en betrouwbare zorg die wij als organisatie kunnen leveren maken het mogelijk om de ideale woon- en leefsituatie te vinden en te onderhouden.

Vanuit verschillende steden komen Bente Tuin (Groningen Noord), Silke van der Velde (Leiden), Lieke Mundy (Amsterdam Zuid-Oost), Lieke Zigenhorn (Amsterdam Noord) en ik (Gerard Hoornweg (Amsterdam Nieuw-Oost)) om de week bij elkaar om manieren te ontwikkelen waardoor de Emiler goed voorbereid wordt op, en begeleid kan worden bij, intense hulp en zorg. Daarbij willen wij de vraag naar intense hulp, wat terug gaat naar de essentie van het werken bij Emile Thuiszorg, op de lange termijn vergroten. Dit willen wij doen door te kijken naar toegankelijke en duurzame manieren waarmee de voorbereiding op, en begeleiding bij, intense hulp en zorg van kwaliteit is en individueel afgestemd is op de cliënt. 

Gerard, 25 jaar