https://emile.nu/labproject-wachtlijsten/l11c1

EmileLab

Een selectie van lab projecten waar we trots op zijn

Emile Thuiszorg onderzoekt continu hoe zorg beter kan. De plek waar we dit mogelijk maken noemen we het EmileLab. Hier ontwikkelen en realiseren wij oplossingen voor vraagstukken in de zorg met het talent dat we in huis hebben of in samenwerking met andere instanties. Voor studenten is het EmileLab de plék om initiatief te nemen en de zorg te verbeteren en op deze manier aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken.

ZELF MEEWERKEn?   of   IN ONS CLIËNTENPANEL?

Terug naar alle projecten

Labproject: wachtlijsten

Een oplossing vinden voor het groeiende aantal aanmeldingen dat te groot werd om op te kunnen vangen.
Labproject: wachtlijsten
Dit labproject heeft gelopen t/m 23-2-2018

De aanleiding van ons project was de enorme groei van het aantal cliënten met een zorgvraag bij Emile. Hoewel dit natuurlijk een goed teken is, was het aantal aanmeldingen groter dan wij konden opvangen, waardoor er een wachtlijst is ontstaan. Met de kennis dat de totale zorgvraag van hulp bij huishouden de afgelopen jaren juist is afgenomen en wij mensen weinig juiste verwachtingen konden geven over de start van onze zorg, hebben wij met onze projectgroep besloten om geen wachtlijsten meer te houden. Hoewel het in eerste instantie tegen ons instinct in ging, wisten wij ook dat dit ervoor zou zorgen dat we betere verwachtingen kunnen scheppen over onze zorg. Samen met Joost, Tijmen, Sara en Kirsten ben ik de eerste afspraken vooral veel bezig geweest met brainstormen over mogelijke oplossingen en consequenties van onze beslissingen. Daarna zijn we bezig geweest met het maken van handvatten voor onze wijkteams om dit met alle cliënten en de organisaties waar we mee samen werken te communiceren, waarna we ze hier ook bij hebben begeleid. De teams hebben dit heel goed opgepakt en we hebben vanuit verschillende kanten goede reacties gekregen. Ons project hebben we goed afgesloten met een etentje bij mij thuis. 

Laura, 24 jaar.