https://emile.nu/nieuwthuis-zorg/l43c1

EmileLab

Een selectie van lab projecten waar we trots op zijn

Emile Thuiszorg onderzoekt continu hoe zorg beter kan. De plek waar we dit mogelijk maken noemen we het EmileLab. Hier ontwikkelen en realiseren wij oplossingen voor vraagstukken in de zorg met het talent dat we in huis hebben of in samenwerking met andere instanties. Voor studenten is het EmileLab de plék om initiatief te nemen en de zorg te verbeteren en op deze manier aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken.

ZELF MEEWERKEn?   of   IN ONS CLIËNTENPANEL?

Terug naar alle projecten

NieuwThuis Zorg

Een antwoord op het tekort aan werknemers in de zorg en de behoefte tot meer verbinding tussen statushouders en Amsterdammers.
NieuwThuis Zorg

Dit is Nieuwthuiszorg en in dit team werken enthousiaste, hardwerkende hulpverleners. Het team onderscheidt zich van de rest, omdat het bestaat uit statushouders, oftewel vluchtelingen die een minimale verblijfsvergunning van vijf jaar in Nederlands hebben. In het team hebben mensen van veel verschillende nationaliteiten gewerkt, zoals Eritrese, Ethiopische en Syrisch. De hulpverleners krijgen hierdoor de kans aan de slag te gaan in de thuiszorg en een band op te bouwen met de cliënten waaraan ze gekoppeld worden. Tegelijkertijd dragen ze bij aan het (deels) vullen van het gat in de zorg. Het team draait nu drie jaar lang en met succes, want de koppeling tussen statushouders en cliënten heeft vaak een speciale band tot gevolg. Het team is in 2017 opgezet door Anna met het volgende doel:
 

“Vanuit een groot gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid klopte ik in de zomer van 2017 bij Emile aan met een nieuw idee: het opzetten van een team bestaande uit statushouders, ofwel vluchtelingen. In mijn privéleven ben ik veel in contact gekomen met statushouders en heb ik kennis kunnen nemen van hun behoefte tot werk en het beter leren van de Nederlandse taal, om zo volwaardig deel uit te kunnen maken van de Nederlandse samenleving. Aan de andere kant nam ik tijdens mijn werk kennis van de groeiende vraag naar gepassioneerde werknemers in de zorg. Hierdoor ontstond bij mij het idee om deze behoeftes samen te voegen en een zelfsturend thuiszorgteam bestaande uit statushouders op te zetten. Na groen licht en veel enthousiasme vanuit Emile ben ik begonnen met het opzetten van het dit project, wat uiteindelijk tot ‘NieuwThuis Zorg’ gedoopt werd”.
 

Matching is bij ons een belangrijk deel van het teamproces. Wij werken samen met de Gemeente Amsterdam voor de werving van geschikte wijkverpleeghulpen. Zij kijken voor ons welke statushouders enthousiast zijn en aan onze matchingeisen voldoen. Vervolgens volgt een sollicitatieprocedure en wordt uiteindelijk gestart met de opleiding, de Academile! Door middel van de Academile worden onze werknemers begeleid richting huishoudelijk of begeleidend werk. Dit is het moment dat er nog een match plaatsvindt: namelijk met u! Wij kijken uitgebreid naar uw zorgvraag en stemmen dit af met onze werknemers. Wanneer hier de juiste match in gevonden is, wordt u voor een langere periode aan uw nieuwe wijkverpleeghulp gekoppeld. Hierdoor kan u uitgaan van persoonlijke en zorg van kwaliteit met een speciaal randje.

Persoonsgerichte zorg

Op dit moment focussen wij ons vooral op hulp in het huishouden en begeleiding. Wij gaan uit van het idee dat elke zorgbehoefte anders is. Daarom zorgen wij voor de juiste match. Zo leveren wij zorg op maat, afgestemd op uw behoeftes.