Wij gebruiken privacy cookies

Om onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Wij maken geen gebruik van tracking cookies. 

Sluiten
https://emile.nu/onze-hulp-zorg/onze-diensten
Winkelmandje

Onze diensten

Emilers worden binnen onze interne opleiding, de Academile, breed opgeleid om u te helpen met zowel hulp in het huishouden, begeleiding als verzorging. Heeft u een hulp- of zorgvraag die hier niet direct onder past, dan kun u natuurlijk altijd contact met ons opnemen en dan kijken wij of wij u kunnen helpen. 

Hulp in het huishouden

Hierbij werken we samen toe naar een schoon en leefbaar huis

Begeleiding

Gericht op het verbeteren, stabiliseren of voorkomen van achteruitgang van de zelfredzaamheid

Verzorging

Hierbij helpen we met de persoonlijke verzorging, zoals met douchen

En meer!

Bij zorgvragen die hier niet direct onder passen, kijken we graag of we alsnog kunnen helpen

Financieel

Uw hulp of zorg kan op verschillende manieren gefinancierd zijn. Hieronder ziet u door welke wetten uw zorg mogelijk gefinancierd kan worden, hoe u dat kunt regelen en hoe dit betaald wordt. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Bij Emile Thuiszorg kunt u via de Wmo hulp bij het huishouden en begeleiding (enkel via een persoonsgebonden budget) ontvangen.

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning? 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Deze verantwoordelijkheid is binnen de Wmo uitbesteed aan gemeenten. In de meeste gemeenten in Nederland is deze verantwoordelijkheid uitbesteed aan zorgaanbieders, zoals Emile Thuiszorg. Om ondersteuning te krijgen binnen de Wmo heeft u een indicatie nodig. Binnen elke gemeente wordt dit anders geregeld. Als u meer wilt lezen over hoe dit in uw gemeente georganiseerd is, dan kunt u via de link hieronder naar de website van uw gemeente:

Persoonsgebonden budget & Zorg in Natura

Binnen de Wmo kunt u kiezen om ondersteuning te krijgen via een persoonsgebonden budget (pgb) of via Zorg in Natura (ZIN). Bij Zorg in Natura kunt u kiezen uit de verschillende organisaties waar de gemeente een contract mee heeft. U hoeft de hulp niet zelf te betalen, dit doet de gemeente rechtstreeks. U betaalt alleen een eigen bijdrage aan het CAK (hieronder is meer te vinden over het CAK). Bij een persoonsgebonden budget kunt u zelf kiezen bij wie u uw hulp inkoopt. Bij een persoonsgebonden budget houdt u zelf uw administratie en een budgetplan bij. Uw budget staat op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB doet de betalingen aan uw hulpverlener vanuit uw budget. Net als bij Zorg in Natura betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. In veel gemeenten ligt de vergoeding voor hulp lager bij een persoonsgebonden budget dan voor Zorg in Natura. Dit betekent dat het in veel gemeenten niet mogelijk is om via een persoonsgebonden budget hulp via de Wmo in te kopen bij een professionele zorgorganisatie, zoals Emile Thuiszorg. Als u hier vragen over heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Eigen bijdrage & CAK

Voor hulp die u ontvangt via de Wmo betaalt u in de meeste gevallen een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden over uw eigen bijdrage. 

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Bij Emile Thuiszorg kunt u via de Zvw persoonlijke verzorging krijgen. 

Wat is de Zorgverzekeringswet?

De Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) regelt de zorgverzekering. Een zorgverzekering vergoedt vooral medische zorgkosten. Verder vergoedt de Zvw ook verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging. Verpleging en verzorging thuis via de Zvw kunt u direct aanvragen bij een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft.

Persoonsgebonden budget & Zorg in Natura

Binnen de Zvw kunt u zorg krijgen via Zorg in Natura (ZIN) of via een persoonsgebonden budget (pgb). Bij Zorg in Natura kunt u kiezen uit verschillende organisaties die een contract hebben met uw zorgverzekeraar. De organisatie organiseert de zorg voor u en de organisatie wordt direct betaald door de zorgverzekeraar. U kunt zorg krijgen van Emile Thuiszorg via de Zvw wanneer Emile Thuiszorg dit in onderaannemerschap kan bieden bij een zorgorganisatie met een contract bij uw zorgverzekeraar. Als u wilt weten wat voor u de mogelijkheden zijn, dan kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u zorg via de Zvw ontvangen via een persoonsgebonden budget. U kiest hiervoor zelf uw zorgverlener(s) en sluit met hen een contract af en beheert zelf uw budget. U kunt via een persoonsgebonden budget ook zorg van Emile inkopen. U declareert de rekeningen van uw zorgverlener bij uw zorgverzekeraar. 

Eigen bijdrage

Verpleging en verzorging vanuit de Zvw wordt vanuit het basispakket vergoed. Er geldt dus geen eigen bijdrage voor deze zorg. Ook geldt het eigen risico niet. 

Wet langdurige zorg (WLZ)

Bij Emile Thuiszorg kunt u via de Wlz hulp bij het huishouden, begeleiding, hulp bij maaltijden en persoonlijke verzorging ontvangen. 

Wat is de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) is er voor mensen die intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz en stuurt de indicatie vervolgens door naar het zorgkantoor in uw regio. Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling, maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt de situatie. Wilt u meer lezen over de Wet langdurige zorg? Dit kunt u vinden op regelhulp.nl

Persoonsgebonden budget & Zorg in Natura

Binnen de Wlz kunt u zorg krijgen via een persoonsgebonden budget (pgb) of via Zorg in Natura (ZIN). Bij Zorg in Natura kunt u zorg krijgen via een modulair pakket thuis, een volledig pakket thuis of via verblijf in een instelling. U kunt zorg van Emile Thuiszorg krijgen (via Zorg in Natura in de Wlz) als u een modulair pakket thuis (MPT) of volledig pakket thuis (VPT) heeft en Emile Thuiszorg in onderaannemerschap bij de hoofdaanbieder zorg kan leveren, of wanneer u binnen het modulair pakket thuis Zorg in Natura en een persoonsgebonden budget combineert. Bij een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf kiezen bij wie u uw zorg inkoopt. Met het zorgkantoor bespreekt u of een persoonsgebonden budget geschikt voor u is. U houdt zelf uw administratie en een budgetplan bij. Uw budget staat op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB doet de betalingen aan uw hulpverlener vanuit uw budget. Met een persoonsgebonden budget kunt u zorg bij Emile Thuiszorg inkopen. Als u zorg ontvangt via de Wlz, dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. 

Eigen bijdrage & CAK

Voor hulp die u ontvangt via de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden over uw eigen bijdrage. 

Particulier

Wanneer u hulp of zorg van Emile Thuiszorg wilt, maar dat kan niet of u wilt dat niet via één van de bovenstaande wetten, dan is er ook nog altijd de mogelijkheid om dit particulier bij ons in te kopen. U betaalt dan het actuele tarief van Emile Thuiszorg voor de hulp of zorg die u van ons nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.