Wij gebruiken privacy cookies

Om onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Wij maken geen gebruik van tracking cookies. 

Sluiten
https://emile.nu/over-emile/nieuws-verhalen/steekproef-coronabeleid/l124c3
Winkelmandje
Terug naar overzicht

Steekproef coronabeleid

4 augustus 2020

Beste cliënt,                                 

Op 15 maart traden in Nederland de corona maatregelen in werking en ook wij hebben toen maatregelen genomen zodat we de veiligheid en gezondheid van zowel u als onze Emilers konden waarborgen. De maatregelen die wij hebben getroffen zijn als volgt:

  • Uw Emiler wast zijn/haar handen aan het begin en eind van de dienst, 

  • Uw Emiler houdt 1.5 meter afstand tijdens de dienst,

  • Uw Emiler desinfecteert de contactpunten aan het begin en eind van de dienst,

  • Uw Emiler en u hebben een afstemmoment voor de dienst waarbij gevraagd wordt of zowel uw Emiler als u zelf klachtenvrij zijn, 

  • Uw Emiler gaat niet werken als hij/zij lichte klachten heeft of als een huisgenoot koorts heeft,

  • Tijdens diensten waar persoonlijke verzorging geboden wordt, draagt de Emiler handschoenen. 

In mei hebben wij een steekproef gedaan om een beeld te krijgen in hoeverre het lukt om de maatregelen toe te passen tijdens de dienst bij u thuis. Op die manier hebben wij gemeten hoe veilig en hygiënisch we in de praktijk te werk gaan. Alle overheidsmaatregelen zijn vanaf juni versoepeld, maar het coronavirus is nog steeds aanwezig. Omdat veilig en hygiënisch werken nog steeds van essentieel belang is hebben wij ervoor gekozen nogmaals een steekproef te doen. Voor deze steekproef heeft het Supportteam van Emile 30 cliënten en 20 Emilers gesproken. In de bijgevoegde afbeelding ziet u de resultaten van het onderzoek en hieronder volgt een toelichting. 

Beleid
Uit de steekproef blijkt dat 95% van de Emilers op de hoogte is van het beleid en 93% van de cliënten. Uit de gesprekken met de cliënten bleek dat sommigen op de hoogte zijn gesteld door hun Emiler en anderen via de brief die vanuit Emile is gestuurd. Eén nieuwe cliënt was tijdens de intake niet op de hoogte gesteld van onze maatregelen. Ons beleid wordt daarom standaard onderdeel van de intakemap voor nieuwe cliënten. Daarnaast was één Emiler niet op de hoogte van het schoonmaken van de contactpunten als maatregel. Het doel is om hier een een score van 100% te behalen, omdat kennis over het beleid het startpunt is voor veilig en hygiënisch werken.

Veilig werken
Afstemmoment klachtenvrij
Uit de steekproef blijkt dat 50% van de cliënten een afstemmoment heeft vóór de Emiler binnenkomt om te kijken of zowel de cliënt als de Emiler klachtenvrij zijn. Het verschil tussen cliënten en Emilers is groot, want slechts 15% van de Emilers geeft aan dat er een afstemmoment is vóór binnenkomst. In de steekproef in mei was dit 60%. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het afstemmoment vóór binnenkomst in de praktijk lastiger is geworden. Zowel cliënten als Emilers geven aan dat er veel onderling vertrouwen is: er wordt gebeld wanneer er klachten zijn en anders niet. Uit de antwoorden blijkt dat het doel om niet te werken bij klachten behaald wordt. Echter, de afwezigheid van een afstemmoment kan er voor zorgen dat er minder bewust wordt stilgestaan bij het wel of niet hebben van klachten. Om transparant te blijven en het gesprek aan te gaan over eventuele klachten is het belangrijk dat de Emiler bij elke dienst voor binnenkomst expliciet benoemt klachtenvrij te zijn en aan u vraagt of u dat ook bent.

1,5 meter afstand houden
88% van de Emilers en 90% van de cliënten geven aan 1,5 meter afstand te houden. Dit is een hogere score dan bij de vorige steekproef werd gemeten: een succes! Emilers en cliënten gaven aan dat afstand houden niet altijd lukt door beperkte ruimte of als er samen dingen worden schoongemaakt. Eén cliënt vond dat de 1,5 meter maatregel te streng door de Emiler werd gevolgd /Eén cliënt vond dat een invaller te serieus was met afstand houden en voelde zich hierdoor buitengesloten. Verder lukt het bij één cliënt niet om afstand te houden, omdat er samen op de iPad gewerkt moet worden tijdens de dienst.

Hygiënisch werken
Handen wassen
100% van de Emilers lukt het om de handen aan het begin en aan het eind van de dienst te wassen. Uit deze hoge score onder Emilers kan worden geconcludeerd dat er nog steeds heel bewust met deze maatregel wordt omgegaan. Er zijn twee van de 30 cliënten (90%) die aangeven niet zeker te weten of de Emiler zijn/haar handen heeft gewassen aan het begin en eind van de dienst. Eén cliënt gaf aan dat de Emiler hieraan herinnerd moest worden. Het streven is zeker met handen wassen 100%, maar als het incidenteel is, is dat te overzien. 

Contactpunten schoonmaken
60% van de cliënten en bij 63% van de Emilers geeft aan dat contactpunten schoongemaakt worden. Onder Emilers is dit een behoorlijke daling, want in de vorige steekproef was dit 93%. Deze score laat zien dat het minder goed lukt de contactpunten schoon te maken aan het begin en eind van de dienst. Uit de steekproef komt vooral naar voren dat cliënten niet altijd opletten of een Emiler de contactpunten schoonmaakt of dat cliënten de contactpunten zelf schoonmaken. Emilers geven zelf ook aan dat zij wel eens vergeten de contactpunten schoon te maken. Tevens is er één cliënt die aangeeft de Emiler vaak te moeten herinneren aan het schoonmaken van de contactpunten. Deze score vinden wij te laag en in vergelijking met de vorige steekproef is het een behoorlijke daling. Het streven hierbij is een score van 90%. Het belang van het schoonmaken van de contactpunten zullen we daarom nogmaals benadrukken door de onderzoeksresultaten met Emilers te delen. 

Conclusie
Uit de steekproef kan worden geconcludeerd dat het beleid duidelijk is voor Emilers en cliënten en dat het goed lukt om de handen te wassen en afstand te houden tijdens de dienst. Dat is een groot succes! Echter, de andere maatregelen om veilig en hygiënisch te werken: het afstemmoment bij klachten en het schoonmaken van de contactpunten zijn in de praktijk soms nog lastig. We willen hier graag vooruitgang in boeken, om de gezondheid en veiligheid van zowel u als uw Emiler te kunnen blijven waarborgen, zeker in de tijd waarin de maatregelen versoepelen en het virus nog steeds aanwezig is. Net zoals de vorige steekproef delen we de bevindingen van deze steekproef daarom met Emilers en is er een vlog gedeeld waarin we iedereen op het hart drukken om de maatregelen te blijven volgen! Tevens worden de corona maatregelen vast onderdeel van de intake gemaakt, zodat ook alle nieuwe cliënten meteen op de hoogte zijn van ons beleid. Daarnaast zijn alle  maatregelen om veilig en hygiënisch te werken verwerkt in onze opleiding voor nieuwe Emilers.