Wij gebruiken privacy cookies

Om onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Wij maken geen gebruik van tracking cookies. 

Sluiten
https://emile.nu/over-emile/over-emile
Winkelmandje

Emile Thuiszorg

Met jong talent komen wij u helpen

Emile de Roy startte in 2005 op 20-jarige leeftijd, na verschillende stages en bijbaantjes in de zorg, zijn eigen thuiszorgorganisatie. Zijn droom was om de thuiszorg persoonlijker te maken en om die reden vernoemde hij de organisatie destijds dan ook naar zichzelf om zo de thuiszorg weer een gezicht te geven. De vernieuwende en kleinschalige aanpak heeft Emile Thuiszorg tot een succes gemaakt. Nog steeds zit de kracht in de enthousiaste studenten die, net als toen Emile zelf begon, willen bijdragen aan het welzijn van anderen en willen meebouwen aan de zorg van morgen. Het resultaat is dat Emile blijft groeien en innoveren maar dat de persoonlijke benadering altijd blijft. Dat is de zorg van Emile Thuiszorg.

Emile wilde zich als student verpleegkunde niet langer laten remmen in zijn enthousiasme over hoe hij op nieuwe manieren de thuiszorg beter kon maken. Daarnaast vond hij dat het imago van de thuiszorg in Nederland veel beter kon. Via marktplaats vond hij zijn eerste cliënt en zocht hij via via naar medestudenten die met hem mee wilden werken. Naast zijn studie werkte Emile zelf ook veel bij cliënten, deed de administratie vanuit zijn woonkamer en coördineerde zijn mede Emilers. In het laatste jaar van zijn studie verpleegkunde mocht hij stage lopen bij zijn eigen organisatie. Hij kon volop werken aan zijn missie: met studenten een maatschappelijk probleem aanpakken.

Nog steeds is dat wat Emile Thuiszorg zo bijzonder maakt; de organisatie wordt gerund door studenten, met hulp van vier afgestudeerde Emilers. Al deze talentvolle studenten kiezen voor een (bij)baan waarin ze de zorg kunnen verbeteren en cliënten mogen helpen. De basis van Emile Thuiszorg wordt gevormd door een feedbackcultuur. Op die manier proberen we onze zorg continu te verbeteren, zowel bij de cliënt thuis als binnen onze organisatorische processen.
 

De visie van Emile

Omdat het leven er voor iedereen verschillend uitziet, zien ieders wensen en behoeften om daar hulp bij te krijgen, er ook verschillend uit. De visie van Emile Thuiszorg is dat ondersteuning op maat nodig is wanneer we iemand (gaan) helpen. We geloven daarnaast dat alle leefgebieden impact op elkaar hebben en sterk met elkaar kunnen samenhangen. Wat voor de één betekenisvol is, kan voor een ander op een heel andere aspect betrekking hebben. Door de situatie van onze cliënten breed en op maat in kaart te brengen, weten wij waar onze ondersteuning het best op kunnen laten aansluiten. Deze visie sluit goed aan bij het gedachtegoed Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Om die reden is dit in de werkwijze van Emile Thuiszorg bij de cliënt thuis geïntegreerd. Als eerste thuiszorgorganisatie in Nederland zijn wij in 2015 met Positieve Gezondheid gaan werken. Bij het bespreken van Positieve Gezondheid ligt de focus van iemand die hulp nodig heeft niet op ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Bij Emile Thuiszorg geloven we dat we met deze manier van werken het beste kunnen aansluiten bij wat een cliënt nodig heeft. 

Student drinkt koffie met cliƫnt
Positieve gezondheid spin

De groei van Emile

Emile heeft vanaf de start de organisatie opgebouwd, samen met een klein team met medestudenten en vaste cliënten. Met de groei van het aantal Emilers en het aantal cliënten in zorg, is dit eerste team destijds gesplitst in drie teams. Op die manier kon het DNA en de cultuur van het eerste team behouden worden en kon, met de groei van de organisatie, nog steeds op een persoonlijke manier in kleine teams bij vaste cliënten gewerkt worden. Via deze celdelingformule groeit de organisatie vandaag de dag nog steeds. 

De missie van Emile Thuiszorg is ‘Groeien door samen met talentvolle studenten als (bij)baan een maatschappelijk probleem aan te pakken’. Emile Thuiszorg is destijds in 2005 in Amsterdam begonnen en met name in deze stad verder gegroeid. Vervolgens werd Emile echter in 2012 door een zorgvrager gevraagd om ook in Groningen te starten met het leveren van zorg. Daarna volgde in 2018 het verzoek van een kwartiermaker van de gemeente Leiden, om ook in deze studentenstad te starten met een team. Vanuit de behoefte van andere Nederlandse gemeenten, de toenemende personeelstekorten in de zorg en de droom om cliënten te ondersteunen bij het positief gezonder worden, is de ambitie ontstaan om binnen Nederland verder te groeien naar nieuwe studentensteden. In april 2019 is Emile Thuiszorg daarom gestart in Utrecht en in juli 2019 in Nijmegen. Tegelijkertijd wordt het succes van Emile Thuiszorg nog steeds in de kleine wijkteams gewaarborgd waarbij Emilers bij hun vaste cliënten persoonlijke en kleinschalige zorg leveren. 

Manier van organiseren

Emile organiseert zich volgens een geheel eigen organisatiestructuur te zien in onderstaand organogram. De basis van de organisatie zijn de verschillende wijkteams in de verschillende Emile steden. Elk wijkteam bestaat uit gemiddeld 10-12 Emilers en is daarmee zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke zorg, planning en kwaliteit in een eigen deel van de stad.

Om de wijkteams te faciliteren in verschillende processen rondom de zorg, zijn er verschillende rollen binnen de wijkteams en daarnaast ook ondersteunende teams binnen Emile Thuiszorg ontstaan. Alle organisatorische rollen in deze teams worden vervuld door onze talentvolle studenten die naast hun werk bij cliënten, hun kennis, studieachtergrond en/of passie willen inzetten binnen Emile Thuiszorg. Dat leidt ertoe dat er altijd zo’n 150 Emilers zijn die naast hun werk bij cliënten ook een organisatorische rol vervullen bij Emile Thuiszorg. Met alle eigentijdse kennis vanuit de verschillende studieachtergronden en talenten van de Emilers, kunnen we ons zelfstandig en snel blijven ontwikkelen als organisatie.

Academile


De verschillende rolwijken

Emiler

De Emiler werkt op innovatieve, creatieve en persoonlijke manier bij diens eigen cliënten thuis, door zelf verantwoordelijk te zijn voor de invulling van de zorg en planning. Hiermee is de Emiler automatisch ook het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. Een Emiler is een verantwoordelijke, sociale, ondernemende en enthousiaste student die gedurende diens studie niet een gewoon bijbaantje zoekt maar iets goeds en bijzonders wilt doen. Een Emiler is opgeleid door het Academile team om huishoudelijke werkzaamheden, verzorgende werkzaamheden of begeleidingsactiviteiten te verrichten. Iedereen die bij Emile werkt is in de basis een Emiler en zal, naast het vervullen van extra rollen, ook bij cliënten werken. 

Mentor

Om de Emilers in de teams te kunnen ondersteunen en coachen en de cliënten te verwelkomen, is er in elk team een Emiler die ook mentor is voor het team. Dit is een ervaren Emiler die intern door het Academile team is opgeleid voor deze functie. De mentor is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen een team en fungeert als het aanspreekpunt voor de Emilers en cliënten in diens wijk, als de Emiler en de cliënt er niet met elkaar uitkomen.

Seizoensverantwoordelijke

Elke maand komt het team bij elkaar voor teamoverleg. Het doel van het teamoverleg is om samen met elkaar stil te staan bij de kwaliteit van zorg. Dit kan door casuïstiek te bespreken aan de hand van #fails en #successen en met elkaar stil te staan bij de goede zorgvraag. Deze overleggen worden voorbereid door de seizoensverantwoordelijke van het team van dat seizoen.

Sollicitatie-expert

In elk team kan iemand, naast de mentor, opgeleid worden tot solli-expert. Het is heel waardevol om met meer mensen uit je eigen team de sollicitatie te doen, aangezien je samen het team het beste kent en weet wat voor sfeer er is en wat goede aanvullingen zouden zijn. De mentor en solli-expert zijn samen verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe teamleden. 

Ondersteunende teams

Team Academile

Het Academile team is verantwoordelijk voor de opleidingen van alle Emilers. Zo organiseren zij onder andere de opleidingsdagen voor startende Emilers zodat zij  breed opgeleid zijn en zich bekwaam genoeg voelen om zowel hulp in het huishouden, begeleiding als in verzorging te kunnen bieden. Daarnaast verzorgen zij de opleiding voor alle organisatorische rollen binnen Emile en worden zij ingezet wanneer een inhoudelijke workshop in de organisatie ontwikkeld wordt.  

Team Admin

Team Admin is samen met boekhouder Huib verantwoordelijk voor de financiële administratie binnen Emile Thuiszorg. Omdat elk wijkteam veel van hun eigen administratie doet, kan dit met een klein team gedaan worden. Naast de dagelijkse administratie draagt Team Admin er ook zorg voor Emile Thuiszorg zich financieel gezond blijft ontwikkelen.

Team Diversiteit & Inclusie (D&I)

eam Diversiteit & Inclusie zet zich in om een organisatiecultuur te creëren en waarborgen waarin iedereen zich welkom, veilig en thuis voelt. Dit doen ze door dit jaarlijks te onderzoeken, hier adviezen over te geven, diversiteit en inclusie op de agenda te zetten binnen organisatorische processen en Emilers in al hun rollen hulp te bieden bij grensoverschrijdende casuïstiek. Op die manier zetten zij zich in voor elke unieke Emiler zodat elke Emiler zich thuis en veilig voelt bij Emile Thuiszorg. 
 

Jobcoaches

De mentoren van de wijkteams worden ondersteund door de Jobcoaches. Zij coachen de mentoren en zorgen ervoor dat de teams door het hele land onderling met elkaar verbonden blijven en van elkaar kunnen leren. Dit doen zij door aanwezig te zijn bij de maandelijkse stadsdeeloverleggen, door elke mentor on-the-job te coachen en elk seizoen een groeidag te organiseren, waar de mentoren workshops volgen om zichzelf te ontwikkelen. 

Promoteam

Het promoteam is verantwoordelijk voor de promotie van Emile en het werven van nieuwe studenten. Zij zorgen ervoor dat Emile naamsbekendheid krijgt en gebruiken de beschikbare kanalen om studenten te werven door middel van wervingscampagnes. Daarnaast helpen ze Emilers om zelf nieuwe studenten te werven, dit noemen we scouten. 

Redactie

De Redactie heeft als hoofddoel de Emilers en cliënten te voorzien van communicatie en informatie van goede kwaliteit. Deze informatie kan verschillende doeleinden hebben: informatief, enthousiasmerend, educatief, opiniërend, verbindend en de vergaring van kennis, meningen en verhalen. Zo houdt dit team zich onder andere bezig met de website en VlogOut nieuws, waar verhalen van Emilers en cliënten worden gedeeld. 

Support

Support zorgt ervoor dat Emile Thuiszorg altijd goed bereikbaar is. Elke dag is er een Supporter die de telefoon opneemt en reageert op appjes en mailtjes. Zo staat Support klaar voor alle vragen die Emilers of cliënten kunnen hebben. Door dit contact krijgen ze veel informatie binnen die ze terugkoppelen aan het betreffende wijk- of ondersteunende team. Door middel van deze terugkoppeling kunnen de organisatorische processen binnen Emile Thuiszorg verbeterd worden om uiteindelijk de cliënt zo goed mogelijk te kunnen helpen. Daarnaast monitoren, signaleren en beoordelen zij de verschillende processen en teams binnen Emile Thuiszorg om de beste kwaliteit van zorg voor onze cliënten te faciliteren.

De innovatie van Emile

Met de groei van Emile Thuiszorg en de geplande bezuinigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning, is in 2013 het Academile team opgericht binnen Emile Thuiszorg. Het Academile team werd, in samenwerking met het ROC, verantwoordelijk voor de opleiding van alle Emilers tot veelzijdige wijkverpleeghulp. Zo werd het mogelijk voor een Emiler om zowel persoonlijke verzorging, begeleiding als hulp in het huishouden te bieden bij cliënten. 

Met zoveel jong talent in huis met zoveel goede ideeën en motivatie om de zorg te verbeteren, is vervolgens in 2014 het Emilelab opgericht. Binnen het EmileLab ontwikkelen en realiseren wij oplossingen voor vraagstukken in de zorg met het talent dat we in huis hebben of in samenwerking met andere instanties. Voor studenten is het EmileLab de plek om initiatief te nemen en de zorg te verbeteren en op deze manier aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken. Vanwege deze inzet van studenten binnen het EmileLab is Emile Thuiszorg in 2014 uitgeroepen tot slimste bedrijf van Nederland 2014 door MKB Krachtencentrale. Wil je meer lezen over het Emilelab? Klik dan hier.

Lees meer over het EmileLab

EmileLab