Menu
https://emile.nu/promoteam/l55c1

EmileLab

Een selectie van lab projecten waar we trots op zijn

Emile Thuiszorg onderzoekt continu hoe zorg beter kan. De plek waar we dit mogelijk maken noemen we het EmileLab. Hier ontwikkelen en realiseren wij oplossingen voor vraagstukken in de zorg met het talent dat we in huis hebben of in samenwerking met andere instanties. Voor studenten is het EmileLab de plék om initiatief te nemen en de zorg te verbeteren en op deze manier aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken.

ZELF MEEWERKEn?   of   IN ONS CLIËNTENPANEL?

Terug naar alle projecten

Promoteam

Het werven van nieuwe studenten voor Emile!
Promoteam

Wij zijn het team dat zich verantwoordelijk stelt voor de promotie van Emile en het werven van nieuwe studenten. Dit doen we voor alle steden van Emile: Groningen, Amsterdam, Leiden, Utrecht en Nijmegen. We werken als promoteam met zijn vijven; Juul, Nella, Karin, Pieter en ik.

Emile wordt volledig gerund door studenten. Dit betekent dat de doorloop van Emilers hoog is! Het promoteam is gestart op het moment dat veel Emilers bij ons weg gingen. Er moest weer extra geworven worden. Aangezien er nog niemand centraal verantwoordelijk was voor het scouten en het promotiemateriaal, is het promoteam opgezet.

Wij zorgen ervoor dat Emile naamsbekendheid krijgt en gebruiken de beschikbare kanalen om studenten te werven en wij helpen Emilers om zelf nieuwe studenten te werven, dit noemen wij scouten. Wij zorgen er ook voor dat Emilers alle benodigdheden hebben om te kunnen scouten. Zo hebben we de nieuwe website gemaakt, maken wij filmpjes en ander promotiemateriaal, zoals flyers.

Het promoteam doet dit alles door twee keer per jaar een wervingscampagne te voeren; een zomercampagne en een wintercampagne. Tot nu toe hebben we drie campagnes gevoerd: de #wiescoutdiehoudt campagne, de #wiezorgtervoormijnclientalsikerstraksnietmeerben.. en de #emilerzoektemilerzoektemiler campagne. Als je hier meer over wilt lezen, dan kun je wat verhalen terugvinden op de redactiepagina

Kirsten, 25