Werkwijze & kosten

emile houdt de kosten laag
Er zijn verschillende mogelijkheden om de zorg te financieren.

Indicatie
Als u recht heeft op een indicatie wordt de zorg die u ontvangt vergoed.  U betaald hierover altijd een eigen bijdrage aan het CAK. Dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.hetcak.nl. Emile Thuiszorg is niet verantwoordelijk voor het berekenen en vaststellen van de eigen bijdrage. U kunt bij ons dan zowel middels het Persoons Gebonden Budget (PGB) als Zorg In Natura (ZIN) de zorg geregeld krijgen. Echter is het goed om te weten dat wij geen Hulp in de huishouden kunnen bieden op PGB.

Particulier
Als u geen recht heeft op een indicatie bieden wij ook de mogelijkheid om zorg particulier bij ons in te kopen. Ons uurtarief voor Hulp & Zorg bedraagt: € 25,- per uur.

Facturen (Niet bij ZIN)
Aan het begin van iedere maand wordt de factuur van de afgelopen maand naar u verstuurd.

Betaalt u particulier of middels ZIN? Dan dient u deze binnen tien dagen te betalen. Wanneer er niet binnen deze termijn betaald wordt, zal de wijkverpleeghulp hierover contact met u opnemen. Mocht u er samen niet uitkomen, dan wordt er contact gelegd met onze boekhouder Huib. U kunt hem zelf ook bereiken via huib@emile.nu.

Heeft u een PGB? Dan stuurt u de factuur door naar de Sociale Verzekering Bank, deze betalen ons de factuur. Mocht u hier alleen niet uitkomen, neem dan contact op met uw wijkverpleeghulp.

Wij leveren zorg binnen de ring van Amsterdam en in Groningen centrum.